Bine ati venit pe Centrul Medical Focus - Clinica   Click pentru ascultare text! Bine ati venit pe Centrul Medical Focus - Clinica

Drepturi si obligatii pacienti

Rate this item
(0 votes)

DREPTURILE PACIENȚILOR

(conform Legii nr. 46/2003)

I. Pacienții au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate.

II. Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană, fără nici o discriminare.

III. Dreptul pacientului la informaţia medicală

 • Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum şi la modul de a le utiliza.
 • Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identităţii şi statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate.
 • Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor şi obiceiurilor pe care trebuie să le respecte pe durata spitalizării.
 • Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervenţiilor medicale propuse, a riscurilor potenţiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului şi nerespectării recomandărilor medicale, precum şi cu privire la date despre diagnostic şi prognostic.
 • Pacientul are dreptul de a decide dacă mai doreşte să fie informat în cazul în care informaţiile prezentate de către medic i-ar cauza suferinţă.
 • Pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat şi de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său.
 • Pacientul are dreptul de a cere şi de a obţine o altă opinie medicală.
 • Pacientul are dreptul să solicite şi să primească, la externare, un rezumat scris al investigaţiilor, diagnosticului, tratamentului şi îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării.

IV. Consimţământul pacientului privind intervenţia medicală

 • Pacientul are dreptul sa refuze sau sa opreasca o interventie medicala asumându-si, în scris, raspunderea pentru decizia sa; consecintele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.
 • Consimtamantul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, pastrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul sau, in vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului ca care acesta este de acord.
 • Consimtamantul pacientului este obligatoriu in cazul participarii sale in invatamantul medical clinic si la cercetarea stiintifica.
 • Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicala fara consimtamântul sau, cu exceptia cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului si evitarii suspectarii unei culpe medicale.

 

V. Dreptul la confidenţialitatea informaţiilor şi viaţa privată a pacientului

 • Toate informatiile privind starea pacientului, rezultatele investigatiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidentiale chiar si dupa decesul acestuia.
 • Informatiile cu caracter confidential pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îsi da consimtamântul explicit sau daca legea o cere în mod expres.
 • Pacientul are acces la datele medicale personale.
 • Orice amestec în viata privata, familiala a pacientului este interzis, cu exceptia cazurilor în care aceasta imixtiune influenteaza pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate si numai cu consimtamântul pacientului.

VI. Drepturile pacientului la tratament şi îngrijiri medicale

 • Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material si de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale.
 • Pacientul internat are dreptul si la servicii medicale acordate de catre un medic acreditat din afara spitalului.
 • Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue pâna la ameliorarea starii sale de sanatate sau pâna la vindecare.
 • Pacientul are dreptul sa beneficieze de asistenta medicala de urgenta.

 

Obligaţiile  pacienţilor, pe timpul internării sunt:

 

 

·        Prezentarea tuturor actelor necesare la internare.

·        Informarea medicului / asistentei de salon în legătură cu orice modificare apărută în evoluţia stării sale de sănătate.

·        Respectarea conduitei terapeutice (cooperarea la tratament, intervenţie chirurgicală, etc).

·        Respectarea integrităţii bunurilor din patrimoniul instituţiei şi folosirea corectă a instalaţiilor sanitare puse la dispoziţie.

·        Continuarea efectuării tratamentului la domiciliu (după externare), conform recomandării medicului curant.

·        Să respecte personalul (ne)medical din instituţie.

·        Să prezinte medicului de familie biletul de ieşire din spital şi scrisoarea medicală primite la externare.

·        Să respecte regulile de ordine interioară ale unităţii afişate la locuri vizibile.      

·        Să ia la cunoştinţă, la internare, de prevederile Regulamentului intern al pacienţilor.

·        În spital sunt interzise cu desăvârşire: fumatul, consumul de băuturi alcoolice.

·        Repausul la pat pe durata indicată de medicul curant este obligatorie.

·        Deplasările pentru investigaţii şi tratamente se vor face numai la indicaţia medicului curant.

·        Se recomandă evitarea consumării alimentelor conservate şi a celor contraindicate de medici.

·        Pacienţii au obligaţia de a avea o comportare corectă în relaţiile cu ceilalţi bolnavi şi cu personalul medico-sanitar, evitând încălcarea disciplinei de spital, tulburarea liniştii şi orice manifestare necuviincioasă sau neadecvată. Nemulţumirile vor fi aduse la cunoştinţă pe un ton adecvat şi imediat ce este posibil medicului curant sau medicului  coordonator, care sunt obligaţi să asculte şi să rezolve orice plângere.

 

 

 

MANAGER,

EC. HUICA LAURENTIU

  Click pentru ascultare text! DREPTURILE PACIENȚILOR (conform Legii nr. 46/2003) I. Pacienții au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate. II. Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană, fără nici o discriminare. III. Dreptul pacientului la informaţia medicală Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum şi la modul de a le utiliza. Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identităţii şi statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate. Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor şi obiceiurilor pe care trebuie să le respecte pe durata spitalizării. Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervenţiilor medicale propuse, a riscurilor potenţiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului şi nerespectării recomandărilor medicale, precum şi cu privire la date despre diagnostic şi prognostic. Pacientul are dreptul de a decide dacă mai doreşte să fie informat în cazul în care informaţiile prezentate de către medic i-ar cauza suferinţă. Pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat şi de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său. Pacientul are dreptul de a cere şi de a obţine o altă opinie medicală. Pacientul are dreptul să solicite şi să primească, la externare, un rezumat scris al investigaţiilor, diagnosticului, tratamentului şi îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării. IV. Consimţământul pacientului privind intervenţia medicală Pacientul are dreptul sa refuze sau sa opreasca o interventie medicala asumându-si, în scris, raspunderea pentru decizia sa; consecintele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului. Consimtamantul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, pastrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul sau, in vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului ca care acesta este de acord. Consimtamantul pacientului este obligatoriu in cazul participarii sale in invatamantul medical clinic si la cercetarea stiintifica. Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicala fara consimtamântul sau, cu exceptia cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului si evitarii suspectarii unei culpe medicale.   V. Dreptul la confidenţialitatea informaţiilor şi viaţa privată a pacientului Toate informatiile privind starea pacientului, rezultatele investigatiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidentiale chiar si dupa decesul acestuia. Informatiile cu caracter confidential pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îsi da consimtamântul explicit sau daca legea o cere în mod expres. Pacientul are acces la datele medicale personale. Orice amestec în viata privata, familiala a pacientului este interzis, cu exceptia cazurilor în care aceasta imixtiune influenteaza pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate si numai cu consimtamântul pacientului. VI. Drepturile pacientului la tratament şi îngrijiri medicale Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material si de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale. Pacientul internat are dreptul si la servicii medicale acordate de catre un medic acreditat din afara spitalului. Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue pâna la ameliorarea starii sale de sanatate sau pâna la vindecare. Pacientul are dreptul sa beneficieze de asistenta medicala de urgenta.   Obligaţiile  pacienţilor, pe timpul internării sunt:     ·        Prezentarea tuturor actelor necesare la internare. ·        Informarea medicului / asistentei de salon în legătură cu orice modificare apărută în evoluţia stării sale de sănătate. ·        Respectarea conduitei terapeutice (cooperarea la tratament, intervenţie chirurgicală, etc). ·        Respectarea integrităţii bunurilor din patrimoniul instituţiei şi folosirea corectă a instalaţiilor sanitare puse la dispoziţie. ·        Continuarea efectuării tratamentului la domiciliu (după externare), conform recomandării medicului curant. ·        Să respecte personalul (ne)medical din instituţie. ·        Să prezinte medicului de familie biletul de ieşire din spital şi scrisoarea medicală primite la externare. ·        Să respecte regulile de ordine interioară ale unităţii afişate la locuri vizibile.       ·        Să ia la cunoştinţă, la internare, de prevederile Regulamentului intern al pacienţilor. ·        În spital sunt interzise cu desăvârşire: fumatul, consumul de băuturi alcoolice. ·        Repausul la pat pe durata indicată de medicul curant este obligatorie. ·        Deplasările pentru investigaţii şi tratamente se vor face numai la indicaţia medicului curant. ·        Se recomandă evitarea consumării alimentelor conservate şi a celor contraindicate de medici. ·        Pacienţii au obligaţia de a avea o comportare corectă în relaţiile cu ceilalţi bolnavi şi cu personalul medico-sanitar, evitând încălcarea disciplinei de spital, tulburarea liniştii şi orice manifestare necuviincioasă sau neadecvată. Nemulţumirile vor fi aduse la cunoştinţă pe un ton adecvat şi imediat ce este posibil medicului curant sau medicului  coordonator, care sunt obligaţi să asculte şi să rezolve orice plângere.       MANAGER, EC. HUICA LAURENTIU

Last modified on Marți, 20 Februarie 2018 15:18
Click pentru ascultare text! Focus Medical