Bine ati venit pe Centrul Medical Focus - Clinica   Click pentru ascultare text! Bine ati venit pe Centrul Medical Focus - Clinica

Legislatie

Rate this item
(0 votes)


Legea sanatatii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii


Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare


Ordinul nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activiti medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naional de date privind deşeurile rezultate din activiti medicale


Legea nr. 46 din 21 ianuarie 2003 privind drepturilor pacientului


Legea Nr. 319 din 14 iulie 2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă


ORDIN nr. 1503 din 11 decembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi


LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 (*actualizata*) privind liberul acces la informatiile de interes public (actualizata pana la data de 16 octombrie 2006*)


Ordinul nr. 871/2016 pentru aprobarea Procedurilor, standardelor şi metodologiei de evaluare şi acreditare a spitalelor

  Click pentru ascultare text! Legea sanatatii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare Ordinul nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activiti medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naional de date privind deşeurile rezultate din activiti medicale Legea nr. 46 din 21 ianuarie 2003 privind drepturilor pacientului Legea Nr. 319 din 14 iulie 2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă ORDIN nr. 1503 din 11 decembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 (*actualizata*) privind liberul acces la informatiile de interes public (actualizata pana la data de 16 octombrie 2006*) Ordinul nr. 871/2016 pentru aprobarea Procedurilor, standardelor şi metodologiei de evaluare şi acreditare a spitalelor

Last modified on Marți, 20 Februarie 2018 21:14
Click pentru ascultare text! Focus Medical