Diverse

Diverse (2)

 

NOTA DE INFORMARE

CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA

DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

DE CĂTRE  S.C. FOCUS LAB PLUS S.R.L.

 

 

1.DESPRE ACEASTĂ NOTĂ DE INFORMARE

În această notă de informare vă explicăm modul în care are loc prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către S.C. FOCUS LAB PLUS S.R.L. (Centrul Medical Focus) și în care ne asigurăm că datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate responsabil și în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal care este aplicabiă.

Pentru scopurile acestei note de informare, S.C. FOCUS LAB PLUS S.R.L., este operator de date cu caracter personal. Puteți găsi mai jos informații cu privire la identitatea și datele noastre de contact. De asemenea, tot mai jos puteți găsi datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor din cadrul S.C. FOCUS LAB PLUS S.R.L.

Noi, cei de la S.C. FOCUS LAB PLUS S.R.L. luăm în serios respectul față de datele dumneavoastră. Conformarea cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal și bunele practici în domeniu, precum și asigurarea unui climat de transparență, siguranță și încredere pentru pacienții noștri este o prioritate pentru noi, pentru care angajații, colaboratorii, partenerii și conducerea noastră își declară în mod ferm susținerea.

Această notă conține informații importante. Așadar, vă încurajam să acordați timpul necesar pentru a o citi în întregime și cu atenție și să va asigurați că o înțelegeți pe deplin. Pentru a facilita parcurgerea documentului, am inclus la sfârșitul acestei note un glosar care explică principalele noțiuni folosite. Dorim să fie clar pentru dumneavoastră cum folosim datele dumneavoastră și modul în care le protejăm.

Conținutul acestei note de informare este pur informativ și nu afectează drepturile pe care vi le oferă legislația. Vom face tot posibilul pentru a va facilita exercitarea acestora.

Va mulțumim pentru încrederea acordată serviciilor noastre și modului în care lucrăm cu datele dumneavoastră.

 

 

 

2.CINE SUNTEM

S.C. FOCUS LAB PLUS S.R.L. (Centrul Medical Focus) este un prestator de servicii medicale care are o experiență de peste 10 ani în domeniul investigațiilor de laborator și peste 6 ani de servicii medicale de specialitate. Activitatea sa este orientată în trei direcții principale: Cabinete medicale de specialitate, Spitalizare de zi, Laborator clinic.

Cabinetele medicale de specialitate funcționează în regim de policlinică, atât în relație contractuală cu C.N.A.S. cât și în regim privat.

Spitalizarea de zi se efectuează în contract cu C.N.A.S. pentru următoarele specialități: Diabet zaharat și boli de nutritive, Oncologie medicală, Reumatologie, Endocrinologie, Boli interneCardiologie, Urologie.

Este, credem noi, foarte important pentru un pacient să beneficieze într-o singură zi, de cel puțin trei tipuri de servicii: consult clinic, precum și investigații de laborator, consult interdisciplinar (cardiologie, oftalmologie și altele, după caz).

În plus, compartimentul de oncologie medicală asigură și administrarea de citostatice sub supraveghere clinică și de laborator.

Laboratorul clinic are deja o experiență bogată și este recunoscut în domeniu pentru seriozitatea sa și acuratețea serviciilor prestate.

Dacă aveți, orice comentarii, sugestii, întrebări sau preocupări cu privire la orice informații din această notă sau cu privire la orice alte aspect referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră pe care o realizăm, va rugăm să nu ezitați să contactați oricând responsabilul nostru cu protecția datelor. În funcție de preferințele dumneavoastră, ne puteți contacta prin oricare dintre canalele de comunicare de mai jos.

Întreagă noastră echipă va depune toate eforturile rezonabile pentru a ne asigura că va răspundem cât mai rapid și complet.

Datele noastre de contact

Denumirea completă : S.C. FOCUS LAB PLUS S.R.L.

Adresă sediu social : Strada Cireșului, Nr. 1, Sector 2, București

Număr de telefon

Adresă de e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Datele de contact ale responsabilului nostru cu protecția datelor (aceasta este persoana pe care trebuie sa o contactați în legătură cu orice problemă referitoare la protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal)

Prenume și nume : Scarlat Constantin

Adresa de corespondență : Strada Cireșului, Nr. 1, Sector 2, București

Adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

3.CE DATE ALE DUMNEAVOASTRĂ PRELUCRĂM

Datele cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le vom prelucra sunt datele obținute direct de la dumneavoastră sau rezultate în urma prestării serviciilor de către una din societățile din S.C. FOCUS LAB PLUS S.R.L. și include următoarele categorii de date:

Date medicale (date cu caracter personal sensibile), cum ar fi: simptome, boli anterioare, analize și medicamente administrate în trecut, grupa sangvină; analize și alte servicii pe care le accesați la S.C. FOCUS LAB PLUS S.R.L.; rezultatele analizelor pe care vi le efectuăm; tratamentul pe care vi-l prescriem sau administrăm; medicul pe care l-ați accesat; recomandări medicale; date din dosarul medical din spital, inclusiv date despre istoricul medical al familiei dumneavoastră; date biometrical alte informații pe care ni le oferiți cu privire la membrii de familie ai dumneavoastră și la relații dumneavoastră de rudenie.

Detalii personale, cum ar fi: nume; prenume; sex; data nașterii/vârstă; cetățenie; înregistrări video (în incintele noastre unde avem instalate camere CCTV  de supraveghere video); cod numeric personal (CNP); restul informațiilor din actul dumneavoastră de identitate (inclusiv data emiterii, data expirării actului, locul de naștere)

Date de contact, cum ar fi : adresa de domiciliu/reședința, numărul de telefon mobil/fix, număr de fax, adresa de email.

Detalii de plată, cum ar fi : adresa de facturare, numărul contului bancar sau al cardului bancar/cod IBAN; numele și prenumele titularului contului bancar sau al cardului bancar (poate fi altul decât al dumneavoastră dacă atcineva a efectuat plata unei facturi în numele și pentru dumneavoastră); data de la care cardul bancar este valabil; data expirării cardului bancar.

Detalii profesionale, cum ar fi: angajator, poziție; marca angajat; număr legitimație.

Detalii referitoare la asigurări, cum ar fi: calitatea de asigurat / neasigurat, asigurător (în cazul asigurărilor private).

Opinii și viziuni (pot include date sensibile), cum ar fi: orice opinii și viziuni pe care ni le transmiteți sau orice opinii și viziuni pe care le postați public despre noi pe rețelele de socializare (social media) sau pe care le faceți cunoscute pe alte canale publice.

Date referitoare la serviciile medicale și interacțiunea cu noi, cum ar fi: evidențe ale interacțiunilor dumneavoastră cu noi; detalii referitoare la istoricul serviciilor medicale realizate pentru dumneavoastră.

După cum reiese din lista de mai sus, este posibil să ne furnizați informații cu privire la alte persoane – de exemplu, istoricul medical al rudelor dumneavoastră care suferă de aceeași condiție medicală că dumneavoastră. Atunci când acestea se referă la persoane identificate sau pe care le putem identifica, vom trata aceste informații drept date cu caracter personal ale acelor persoane și le vom acorda și lor protecția necesară. Vom respectă însă cu strictețe obligația de păstrare a secretului profesional (inclusiv a secretului medical) pe care o avem față de dumneavoastră și nu vom informa aceste persoane despre aceasta procesare pentru a respectă obligația noastră de secret profesional (inclusiv medical) față de dumneavoastră.

 

4.SURSA DIN CARE PRIMIM DATELE DUMNEAVOASTRĂ

Pentru serviciile de medicină muncii, la momentul încheierii contractului cu angajatorul dumneavoastră sau oricând pe parcursul derulării contractului, acesta ne va transmite următoarele date cu privire la dumneavoastră care să ne permită identificarea dumneavoastră, și anume: nume, prenume; cod numeric personal (CNP); date de contact (telefon și/sau email)

Pentru beneficiarii de abonamentele medicale contracte de angajatorul dumneavoastră sau al unui membru al familiei dumneavoastră, primim din partea clientului nostru: nume, prenume; cod numeric personal (CNP); date de contact (telefon și/sau email).

Pentru beneficiarii de asigurări medicale, în funcție de contractul dintre noi și asiguratorul dumneavoastră primim din partea acestuia: nume, prenume; cod numeric personal (CNP); date de contact (telefon și/ sau email).

Cele mai multe informații le avem însă de la dumneavoastră atunci când semnați un contract de prestări servicii sau când va internați in spitalul nostru, sau când folosiți servicii medicale într-una din clinicile/laboratoarele noastre. Încercăm în mod constant să păstrăm datele dumneavoastră cât mai corecte și la zi. Pentru acestea desfășurăm în mod continuu o campanie de strângere și actualizare a datelor dumneavoastră.

 

5.TEMEIUL PE BAZA CĂRORA PRELUCRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ

Temeiurile pentru care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal (altele decât datele sensibile)

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, altele decât datele sensibile, pentru a putea încheia un contract cu dumneavoastră, la cererea dumneavoastră, sau pentru a execută un contract încheiat cu dumneavoastră (prin care ne obligăm să va prestăm serviciile noastre)

În ceea ce privește comunicările noastre de marketing, prelucrăm datele dumneavoastră pe baza consimțământului de prelucrare pentru acest scop.

Putem prelucra datele dumneavoastră pentru îndeplinirea obligațiilor noastre de arhivare, a obligațiilor de a comunica unor autorități publice, la cerere, anumite informații sau a altor obligații legale.

De asemenea, sunt cazuri în care prelucrăm datele dumneavoastră în temeiul interesului nostrum legitim, de exemplu cazul în care va comunicăm informații necesare pentru protejarea stării dumneavoastră de sănătate sau, având în vedere multitudinea clinicilor, laboratoarelor sau a spitalelor noastre, pentru a facilita accesarea serviciilor noastre medicale.

Temeiurile pentru care prelucrăm datele dumneavoastră sensibile cu caracter personal

Având în vedere specificul activității noastre (prestarea de servicii medicale), este normal să colectăm sau să prelucrăm și datele dumneavoastră sensibile cu caracter personal.

Vom realiza aceste prelucrări pe baza următoarelor temeiuri juridice:

Atunci când prelucrarea este necesară în scopuri legate de evaluarea capacității de muncă a dumneavoastră (pentru angajare), de stabilire a unui diagnostic medical, de furnizare de asistență medicală sau socială sau a unui tratament medical sau de gestionarea sistemelor și a serviciilor de sănătate și asistență socială.

Putem prelucra datele dumneavoastră și în situații de urgență medicală sau alte situații în care va aflați în incapacitate (fizică sau juridical) de a consimți la prelucrare, putem prelucra datele dumneavoastră sensibile în scopul protejării intereselor vitale ale dumneavoastră (sau ale unei alte persoane fizice).

În cazuri urgent, poate fi necesar să prelucrăm datele dumneavoastră medicale din motiv de interes public, în domeniul sănătății publice, de exemplu: protecția împotriva amenințărilor transfrontaliere grave la adresa sănătății; asigurarea de standarde ridicate de calitate și siguranță a asistenței medicale și a medicamentelor sau dispozitivelor medicale, în temeiul legislației Uniunii Europene sau a României.

În situația în care între dumneavoastră și noi apar diferende pe care nu le putem soluționa împreună pe cale amiabilă, este posibil să prelucrăm datele dumneavoastră sensibile (de exemplu, rezultatele analizelor medicale în baza cărora s-a decis un anumit diagnostic) pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al nostru în instanța.

 

6.SCOPURILE PENTRU CARE PRELUCRĂM DATE CU CARACTER PERSONAL REFERITOARE LA DUMNEAVOASTRĂ.

Scopurile pentru care prelucrăm date cu caracter personal referitoare la dumneavoastră sunt următoarele:

Prestarea de serivicii medicale către dumneavoastră. Prestarea serviciilor medicale; înregistrarea serviciilor medicale prestate; inclusive oferirea de servicii promoționale sau informații despre promoțiile noastre; comunicarea cu dumneavoastră cu privire servicii S.C. FOCUS LAB PLUS S.R.L.; activarea sau particularizarea abonamentelor dumneavoastră la serviciile noastre; programări; identificarea dumneavoastră și a serviciilor prestate; informarea dumneavoastră (cu privire la rezultatele serviciilor prestate sau – în cazurile de medicină muncii – furnizarea documentelor legale către angajatorul dumneavoastră).

Comunicări de marketing. Comunicarea cu dumneavoastră prin orice mijloace (de exemplu, email, telefon mobil sau fix, mesaje telefonice (SMS-uri), poștă, mesaje transmise pe platformele de socializare sau în persoană) noutăți privind serviciile medicale disponibile în S.C. FOCUS LAB PLUS S.R.L., abonare la newsletter sau furnizarea alte informații care v-ar putea interesa.

Gestionarea sistemelor noastre de comunicații și IT (tehnologia informației). Gestionarea sistemelor noastre de comunicați; gestionarea securității noastre IT; realizarea auditurilor de securitate asupra rețelelor noastre it, emiterea de rapoarte către instituțiile abilitate sau repararea unor erori de sistem.

Îndeplinirea obligațiilor noastre legale. Îndeplinirea obligațiilor noastre legale cu privire la arhivare, sănătate, securitate, ținerea evidențelor și a altor obligații pe care legislația ni le impune.

Gestiunea financiară. Eliberarea bonurilor, a facturilor și a chitanțelor către dumneavoastră; primirea plăților de la dumneavoastră inclusiv înregistrarea plăților efectuate de altă persoană în numele dumneavoastră; recuperarea debitelor de la dumneavoastră (inclusive prin intermediul companiilor specializate în recuperarea de creanțe – detalii mai jos, la secțiunea referitoare la transmiterea datelor cu privire la dumneavoastră); restituirea unor sume de bani către dumneavoastră; transmiterea de notificari transmiterea în instanta elaborarea de rapoarte financiare/ operaționale, a rapoartelor de activitate și emiterea situațiilor financiare/ cu privire la contracte.

Soluționarea disputelor. Formularea de cereri și de apărări înaintea autorităților publice și a altor entități care soluționează dispute.

Sondaje: Realizarea de sondaje și adresarea de întrebări către dumneavoastră cu scopul de a obține opinia dumneavoastră cu privire la serviciile noastre.

Îmbunătățirea produselor și a serviciilor. Identificarea potențialelor problem cu privire la serviciile noastre existente în vederea îmbunătățirii acestora (inclusiv prin realizarea de audituri); testarea îmbunătățirilor realizate asupra serviciilor noastre sau a noilor noastre servicii; soluționarea sesizărilor dumneavostră.

 

7.CUI VOM DIVULGA DATELE DUMNEAVOASTRĂ

Că regulă, nu divulgăm datele dumneavoastră către alte companii, organizații sau persoane din orice țară (inclusive România).

În unele situații, este însă posibil să divulgam datele dumneavoastră către alte persoane fizice sau juridice.

Din păcate nu este posibil să va oferim la acest moment informații precise cu privire la identitatea exactă a destinatarilor posibili ai datelor dumneavoastră, deoarece nu i-am stabilit în prealabil pentru fiecare pacient în parte. Încercăm însă să fim cât de transparenți și spefici cu putință, iar în continuare vom prezenta categoriile de astfel de destinatari.

Angajatorul dumneavoastră – în legătură cu evaluarea capacității dumneavoastră de muncă pentru scopuri legate de medicină muncii, dar numai în limita informațiilor stabilite prin dispoziții legale, fiind excluse informațiile cu privire rezultatul investigațiilor medicale realizate.

Autorități publice din orice domeniu, din România (în special autorități publice în domeniul sănătății din România: Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Ministerul Sănătății și altele) – la cererea acestora sau din inițiativa noastră, în acord cu legislația aplicabilă.

Asigurători din România sau din alte state – în legătură cu serviciile de care ați beneficiat în clinicile noastre.

Contabili, auditori, avocați și alți consultați profesionali externi ai noștrii, din România sau din străinătate – aceștia vor fi obligați printr-o lege sau prin contractul încheiat cu noi să păstreze confidențialitatea datelor dumneavoastră.

Orice persoană, agenție sau instanță relevantă din România sau din alt stat – în măsură necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al nostru în instant.

Partenerii noștrii, cu care ne aflăm în relații contractuală – furnizori de servicii de marketing, asigurători.

Medicii colaboratori și alți furnizori de servicii medicale; fiecare dintre aceștia fiind obligați prin lege sau prin contractul încheiat cu noi să păstreze confidențialitatea datelor dumneavoastră.

Atunci când folosim o persoană fizică sau juridică drept persoană împuternicită pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, ne vom asigura că aceasta a încheiat un act scris cu noi prin care își asumă, printre alte obligații pe care legislația protecției datelor cu caracter personal la prevede, obligațiile de a (i) prelucra datele cu caracter personal numai potrivit instrucțiunilor noastre scrise pe care i le-am furnizat în prealabil și de a (îi) vom asigura, de asemenea, că actul scris dintre noi și persoană împuternicită prevede pentru acestea cel puțin toate celelalte obligații pe care le prevede legislația aplicabilă cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

 

 

 

8.CUI ȘI ÎN CE CONDIȚII VOM TRANSFERA DATELE DVS. CĂTRE O ȚARĂ TERȚĂ SAU ORGANIZAȚIE INTERNAȚIONALĂ

În acest moment nu transferăm și nu intenționăm să transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau o parte dintre acestea către alte companii, organizații sau persoane din state terțe sau către organizații internațional.

Dacă va fi necesar să transferăm datele dumneavoastră către vreuna dintre destinațiile de mai sus, va vom trimite în prealabil o nouă notă de informare cu privire la această.

Pentru cazuri expres stabilite, în vederea efectuării unor analize specializate, la solicitarea expresă a pacienților noștrii, transmitem date cu caracter personal către centre medicale din România.

 

9.CÂT TIMP VOM STOCA DATELE DUMNEAVOASTRĂ

Vom stoca datele dumneavoastră pentru o perioada cuprinsă între 6 luni și 100 de ani în cazul documentelor medicale. Pentru stocarea datelor dumneavoastră (în formă electronică), folosim serverele proprii sau alte altor companii specializate în arhivarea electronică.

 

10.SECURITATEA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ

Lucrăm din greu pentru a proteja clienții nostrii, alte persoane ale căror date le prelucrăm și pe noi înșine de accesul neautorizat de modificarea, divulgarea sau distrugerea nautorizata ale datelor pe care le prelucrăm.

În special, am implementat următoarele măsuri tehnice și organizatorice de asigurare a securității datelor cu caracter personal:

Politici dedicate. Adoptăm și ne revizuim practicile și politicile de prelucrare a datelor clienților noștrii și ale altor persoane, inclusiv măsurile fizice și electronice de securitate, pentru a ne proteja sistemele de acces neautorizat și alte posibile amenințări la securitatea acestora. Verificăm constant modul în care aplicăm propriile politici de protecție a datelor cu caracter personal și în care respectăm legislația protecției datelor.

Minimizarea datelor. Ne-am asigurat că datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt limitate la cele care sunt necesare adecvate și relevante pentru scopurile declarate în această notă.

Restrângerea accesului la date.  Restrângem cu strictețe accesul la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm la angajații, colaboratorii și alte persoane care au nevoie să le acceseze pentru a le putea prelucra pentru noi. Toate aceste companii și persoane fizice sunt supuse unor obligații stricte de confidențialitate și nu vom ezita să îi tragem la răspundere și să încetăm colaborarea cu ei în cazul în care nu tratează protecția datelor dumneavoastră și ale altor persoane cu maximă seriozitate.

Măsuri tehnice specifice. Am achiziționat și utilizăm tehnologii care să asigure clienții noștri și alte persoane că securitatea datelor lor este protejată. De exemplu, atunci când accesați rezultatele analizelor dumneavoastră online, prin modulul de vizualizare al rezulatelor analizelor, va trebui să vă autentificați folosind codul web. Pentru a vă proteja securitatea datelor, vă recomandăm să nu folosiți stații de lucru publice (nesecurizate) sau stații cu acces multiplu și de asemenea să nu înmânați altor persoane documentul în format hârtie pe care este înscrise codul web.

Back-up-uri şi audituri de securitate. Lucrăm din greu pentru a proteja sistemele noastre de acces sau modificarea neautorizată sau accidentală ale datelor dumneavoastră și de alte posibile amenințări la adresa securității acestora. Din acest motiv, după ce ștergeți informații din conturile dumneavoastră, este posibil să nu ștergem imediat copiile pe care le-am creat sau back-up-urile pe care le-am realizat. Realizăm arhive (back-up-uri) zilnice, pe care le păstrăm securizat pentru minimum șase (6) luni. Toate echipamentele tehnice pe care le folosim pentru prelucrarea datelor dumneavoastră sunt securizate și actualizate pentru a proteja datele. Asigurarea exactității datelor dumneavoastră. Este posibil ca din când în când să vă rugăm să confirmaţi exactitatea și/sau actualitatea datelor cu caracter personal cu privire la dumneavoastră pe care le prelucrăm.

Instruirea personalului. Ne instruim și testăm constant angajații și colaboratorii cu privire la legislația și cele mai bune practici în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal.

Anonimizarea datelor. Acolo unde este posibil și adecvat activității noastre, anonimizăm / pseudoanonimizăm datele cu caracter personal pe care le prelucrăm, astfel încât să nu mai putem identifica persoanele la care acestea se referă.

Controlul furnizorilor noştri de servicii. Introducem în contractele cu cei care prelucrează pentru noi (persoane împuternicite) sau împreună cu noi (alţi operatori – operatori asociaţi) clauze pentru asigurarea protecţiei datelor pe care le prelucrăm; această protecţie merge cel puţîn până la minimul impus de legislaţie.

Deși luăm toate măsurile rezonabile pentru a asigura securitatea datelor dumneavostră, S.C. FOCUS LAB PLUS S.R.L. nu poate garanta lipsa oricărei încălcări de securitate sau imposibilitatea de penetrare a sistemelor de securitate. În cazul nefericit și puțin probabil în care o astfel de încălcare va surveni, vom urma procedurile legale pentru limitarea efectelor și informarea persoanelor vizate.

    

11.CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ȘI CUM LE PUTEȚI EXERCITA

  Tratăm drepturile pe care le aveţi în legătură cu prelucrarea pe care o realizăm asupra datelor referitoare la dumneavoastră cu maximă seriozitate. Vom continuă să luăm toate măsurile rezonabile pentru a ne asigura că acestea sunt respectate.

  DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

  Pe scurt, drepturile dumneavoastră sunt următoarele:

  Dreptul de acces la date. Aveţi dreptul de a obţine accesul la datele dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm sau la copii ale acestora; aveţi, de asemenea, dreptul de a obţine de la noi informaţii cu privire la natura, prelucrarea şi divulgarea acestor date.

  Dreptul la rectificarea datelor. Aveţi dreptul de a obţine rectificarea inexactităţilor datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm. 

  Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”). Aveţi dreptul de a obţine de la noi ştergerea datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.

  Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor. Aveţi dreptul de a restricţiona prelucrarea datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm. 

  Dreptul de a obiecta. Aveţi dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi sau în numele nostru.

  Dreptul la portabilitatea datelor. Aveţi dreptul de a obţine transferul către un alt operator al datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.

  Dreptul la retragerea consimţământului. În situaţiile în care prelucrăm datele dumneavoastră în temeiul consimţământului dumneavoastră, aveţi dreptul de a vă retrage consimţământul; puteți face această în orice moment, cel puţin la fel de uşor cum ne-aţi acordat iniţial consimţământul; retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră pe care am realizat-o înainte de retragere.

  Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere. Aveţi dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi sau în numele nostru.

  CUM VA PUTEȚI EXERCITA DREPTURILE

  Pentru a exercită unul sau mai multe dintre aceste drepturi (inclusiv dreptul de a vă retrage consimțământul, atunci când vă prelucrăm datele pe baza acestuia) sau pentru a adresa orice întrebare despre oricare dintre aceste drepturi sau orice prevedere din această notă de informare sau despre oricare alte aspecte ale prelucrării datelor dumneavoastră de către noi, vă rugăm să folosiţi oricând doriţi detaliile de contact din secţiunea 2 de mai sus (Datele noastre de contact).

  Vom încerca să răspundem cât mai rapid şi complet tuturor întrebărilor şi preocupărilor dumneavoastră şi să facilităm exercitarea drepturilor dumneavoastră. 

  De asemenea, puteți exercita oricare dintre aceste drepturi (inclusiv dreptul de a vă retrage consimțământul, atunci când vă prelucrăm datele pe baza acestuia) adresarea unui e-mail catre DPO-ul S.C. FOCUS LAB PLUS S.R.L. mentionat mai sus. Totodată, în recepțiile clinicilor noastre sunt disponibile și formulare imprimate pe care le puteți completa pentru a solicita exercitarea unuia sau a mai multor dintre drepturile de mai sus.

 

12.CE SE POATE ÎNTÂMPLA DACĂ NU NE FURNIZAȚI DATELE

  Nu aveți o obligație de a ne furniza datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le-am menţionat în acest document. Cu toate acestea, dacă nu ne oferiți datele menționate în această notă de informare nu va fi posibil pentru noi să vă prestăm serviciile pe care ni le solicitați.

 

13.INEXISTENȚA UNUI PROCES DECIZIONAL AUTOMATIZAT

  Respectul nostru pentru datele dumneavoastră include faptul că le acordăm atenția umană necesară, prin intermediul personalului nostru. În condiţiile actuale, în calitate de utilizator al serviiilor noastre, nu veți face obiectul unei decizii a noastre bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră (inclusiv crearea de profiluri) care să producă efecte juridice cu privire la dumneavoastră sau care să vă afecteze într-un mod similar într-o măsură semnificativă.

 

14.CÂND SE APLICĂ ACEASTĂ NOTĂ DE INFORMARE

  Această notă de informare se aplică în legătură cu serviciile pe care vi le prestăm şi serviciilor pe care le achiziţionaţi de la noi (inclusiv în cazul medicine) prin semnarea acestei note de informare sunteți de acord să beneficiați de serviciile medicale oferite de S.C. FOCUS LAB PLUS S.R.L.

  Această notă nu se aplică în legătură cu servicii sau produse oferite de alte companii sau persoane fizice, inclusiv cele prestate de partneri S.C. FOCUS LAB PLUS S.R.L., postate pe website-urile noastre sau despre care vă informăm în alt mod.

 

15. MODIFICĂRILE ACESTEI NOTE DE INFORMARE

  Este posibil să modificăm această notă din când în când. În astfel de cazuri, nu vom reduce drepturile pe care le aveți cu privire la datele dumneavoastră prin modificările pe care le-am putea aduce acestei note.

  De asemenea, vom păstra toate versiunile anterioare ale acestei note într-o arhivă pe website-ul nostru, pentru ca dumneavoastră să le puteți consulta oricând.

 

16. CE SEMNIFICĂ TERMENII PE CARE I-AM FOLOSIT ÎN ACEASTĂ NOTĂ

  Autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal: o autoritate publică independentă care, potrivit legii, are atribuţii referitoare la supravegherea respectării legislaţiei protecţiei datelor cu caracter personal. În România, această autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal este Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

  Categorii speciale de date cu caracter personal (date cu caracter personal sensibile/ date sensibile): datele cu caracter personal care: dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate; datele genetice; datele biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice; datele privind sănătatea, viața sexuală a unei persoane fizice.

  Colaboratori: personal medical care s-a încheiat un contract de colaborare cu noi și care prestează servicii medicale pacienților noștri.

  Date cu caracter personal: orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (denumită „persoană vizată”). O persoană fizică este identificabilă dacă poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, de exemplu: nume, număr de identificare, date de localizare, identificator online, unul/mai multe elemente specifice, proprii identității fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale a respectivei persoane. Astfel, de exemplu, în noțiunea de date cu caracter personal sunt incluse următoarele: numele și prenumele; adresa de domiciliu sau de reședință; adresa de email; numărul de telefon; codul numeric personal (CNP); diagnosticul stabilit (sunt date sensibile); date genetice (sunt date sensibile); date bimoetrice (sunt date sensibile); date de geolocație. Categoriile de date cu caracter personal despre dumneavoastră pe care le prelucrăm sunt enumerate mai sus

  Operator: persoana fizică sau juridică care decide de ce (în ce scop) şi cum (prin ce mijloace) sunt prelucrate datele cu caracter personal. Potrivit legii, răspunderea pentru respectarea legislaţiei referitoare la datele cu caracter personal revine în primul rând operatorului. În relația cu dumneavoastră, noi suntem operatorul, iar dumneavoastră sunteți persoana vizată.

  Persoană împuternicită: orice persoană fizică sau juridică care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului, altă decât angajaţii operatorului.

  Persoană vizată: persoană fizică la care se referă (căreia îi „aparțin”) anumite date cu caracter personal. În relația cu noi (operatorul), dumneavoastră sunteți persoană vizată.

  Prelucrare a datelor cu caracter personal: orice operațiune/set de operațiuni efectuată/efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea mijloacelor automatizate; de exemplu: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea respectivelor date cu caracter personal/seturi de date cu caracter personal. Acestea sunt doar exemple. Practic, prelucrarea înseamnă orice operaţiune asupra datelor cu caracter personal, indiferent dacă prin mijloace automate sau manuale.

  Stat terț: un stat din afară Uniunii Europene și a Spațiului Economic European.