Lista servicii decontate CNAS

 

PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE PARACLINICE
Lista investigaţiilor paraclinice - analize de laborator
Nr. Crt. Cod Denumirea analizei de laborator Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate (lei)
    Hematologie  
1. 2,6001 Hemoleucogramă completă - hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite, formulă leucocitară, indici eritrocitari*1) 14,01
2. 2,6002 Numărătoare reticulocite 5,62
3. 2,6003 Examen citologic al frotiului sanguin*3) 18,62
4. 2.6040 VSH*1) 2,63
5. 2,60501 Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO*1) 7,54
6. 2,60502 Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh*1) 7,88
7. 2,6059 Anticorpi specifici anti Rh la gravidă 7,54
8. 2,6101 Timp Quick şi INR*1) (International Normalised Ratio) 14,68
9. 2,6102 APTT 12,3
10. 2,6103 Fibrinogenemie*1) 13,68
    Biochimie - serică şi urinară  
11. 2,1002 Proteine totale serice*1) 7,04
12. 2,1003 Electroforeza proteinelor serice*1) 15,2
13. 2,10063 Feritină serică *1) 40,00
14. 2,1011 Uree serică*1) 5,86
15. 2,1012 Acid uric seric*1) 5,86
16. 2,1014 Creatinină serică*1), **) 5,92
17. 2,1015 Bilirubină totală*1) 5,86
18. 2,1016 Bilirubină directă*1) 5,86
19. 2.1020 Glicemie*1) 5,74
20. 2,10303 Colesterol seric total*1) 5,74
21. 2,10304 HDL colesterol*1) 8,19
22. 2,10305 LDL colesterol*1) 7,69
23. 2,10306 Trigliceride serice*1) 7,04
24. 2,10402 TGP*1) 5,86
25. 2,10403 TGO*1) 5,83
26. 2,10404 Creatinkinaza CK 10,00
27. 2,10406 Gama GT *1) 7,99
28. 2,10409 Fosfatază alcalină*1) 7,79
29. 2.10500 Sodiu seric*1) 10,00
30. 2,10501 Potasiu seric*1) 11,00
31. 2,10503 Calciu seric total*1) 5,37
32. 2,10504 Calciu ionic seric*1) 7,88
33. 2,10505 Magneziemie*1) 5,37
34. 2,10506 Sideremie*1) 7,1
35. 2,10507 Fosfor (fosfat seric) *9) 13,00
36. 2.2600 Examen complet de urină (sumar + sediment) *1) 9,34
37. 2,2604 Dozare proteine urinare*1) 5,37
38. 2,2612 Microalbuminuria (albumină urinară) *8) 22,00
39. 2,2622 Dozare glucoză urinară*1) 5,37
40. 2,2623 Creatinină urinară *8) 8,00
    Imunologie  
41. 2.2500 TSH*1) 20,50
42. 2,2502 FT4*1) 20,83
43. 2,2507 Parathormonul seric (PTH) 43,00
44. 2,2509 Hormonul foliculinostimulant FSH 23,82
45. 2.2510 Hormonul luteinizant (LH) 23,82
46. 2,2514 Cortizol 27,87
47. 2,2521 Testosteron 30,10
48. 2,2522 Estradiol 23,82
49. 2,2523 Progesteron 25,31
50. 2,2525 Prolactină 25,31
51. 2,327091 Anti-HAV IgM*2) 40,98
52. 2,327092 Ag HBs*1) 31,15
53. 2,327093 Anticorpi Anti HCV *1) 64,90
54. 2.32710 Testare HIV la gravidă*1) 33,29
55. 2.40000 ASLO*1) 11,48
56. 2.40010 VDRL*1) sau RPR*1) 5,49
57. 2,40013 Confirmare TPHA*4) 12,29
58. 2,40203 Antigen Helicobacter Pylori*1) 40,00
59. 2,430011 Complement seric C3 10,84
60. 2,430012 Complement seric C4 10,84
61. 2.43010 IgG seric 14,77
62. 2,43011 IgA seric 14,77
63. 2,43012 IgM seric 15,10
64. 2,43014 IgE seric 14,29
65. 2,40053 Proteina C reactivă*1) 10,67
66. 2.43040 Factor reumatoid 9,34
67. 2,43044 ATPO 39,00
68. 2,43135 PSA*1) 23,07
69. 2,43136 free PSA*6) 23,61
    Microbiologie  
    Exudat faringian  
70. 2,3025 Examen bacteriologic exudat faringian - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană*1) 15,29
71. 2,50102 Examen fungic exudat faringian - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică*1) 15,29
    Examen urină  
72. 2.3100 Urocultură*1) - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană 15,29
    Examene materii fecale  
73. 2,3062 Coprocultură*1) - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană 15,29
74. 2.50120_1 Examen micologic materii fecale - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică *1) 15,29
75. 2.5100 Examen coproparazitologic*1) 12,46
76. 2.2701 Depistare hemoragii oculte*1) 25,00
    Examene din secreţii vaginale  
77. 2.3074 Examene din secreţii vaginale - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană *1) 15,29
78. 2.50114 Examene din secreţii vaginale - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică *1) 15,29
    Examene din secreţii uretrale  
79. 2.3080 Examene din secreţii uretrale - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană *1) 15,29
80. 2.50115 Examene din secreţii uretrale - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică *1) 15,29
    Examene din secreţii otice  
81. 2.3050 Examen bacteriologic din secreţii otice - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană *1) 15,29
82. 2.50119 Examen fungic din secreţii otice - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică*1) 15,29
    Examene din secreţii nazale  
83. 2.3022 Examen bacteriologic din secreţii nazale - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană*1) 15,29
84. 2.50103 Examen fungic din secreţii nazale - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică*1) 15,29
    Examene din secreţii conjunctivale  
85. 2.3040 Examen bacteriologic din secreţii conjunctivale - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană *1) 15,29
86. 250110 Examen fungic din secreţii conjunctivale - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică *1) 15,29
    Examene din colecţie purulentă  
87. 25032 Examen bacteriologic din colecţie purulentă - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană 15,29
88. 2.50120_2 Examen fungic din colecţie purulentă - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică 15,29
    Testarea sensibilităţii la substanţe antimicrobiene şi antifungice  
89. 2.313 Antibiogramă*5) 12,23
90. 2.502 Antifungigramă*5) 14,55
    Examinări histopatologice şi citologice  
91. 2.9021_1 Examen histopatologic procedura completă HE (1 - 3 blocuri) *7) 130
92. 2.9021_2 Examen histopatologic procedura completă HE (4 - 6 blocuri) *7) 250
93. 2.9010_1 Examen histopatologic procedura completă HE şi coloraţii speciale (1 - 3 blocuri) *7) 160
94. 2.9010_2 Examen histopatologic procedura completă HE şi coloraţii speciale ( 4 - 6 blocuri) *7) 280
95. 2.9030 Teste imunohistochimice*) 200 lei/set
96. 2.9022 Citodiagnostic spută prin incluzii la parafină (1 - 3 blocuri) 100
97. 2.9160 Examen citologic cervico-vaginal Babeş-Papanicolau*1) 40
98. 2.9025 Citodiagnostic lichid de puncţie 80
       
       
NOTA 1:
*) Un set cuprinde 1 - 4 teste şi se decontează maxim 2 seturi; se efectuează la recomandarea medicilor de specialitate din specialităţile oncologie şi hematologie sau fără recomandarea medicului specialist pe răspunderea medicului de pe a